Julia Wierny - Aktywności

24-avatar_sm_4284

Julia Wierny dodał tekst W. H. Auden, The Fall of Rome / Upadek Rzymu 14 maja 2017, 12:46:34

24-avatar_sm_4284

Julia Wierny dodał tekst Sic transit 22 kwietnia 2017, 11:15:37

Julia Wierny dodał komentarz do tekstu Anthem for Doomed Youth autora Omegon Alpharius

Julia Wierny dodał komentarz do tekstu Anthem for Doomed Youth autora Omegon Alpharius

24-avatar_sm_4284

Julia Wierny dodał tekst W. H. Auden, Lay your sleeping head, my love 24 lutego 2017, 19:39:27

24-avatar_sm_4284

Julia Wierny dodał tekst Charles Williams, Bethlehem / Betlejem 27 grudnia 2016, 16:26:40

24-avatar_sm_4284

Julia Wierny dodał tekst George Herbert, The Forerunners / Zwiastuny 05 października 2016, 10:10:41

24-avatar_sm_4284

Julia Wierny dodał tekst Dylan Thomas, Holy Spring / Święta wiosna (1945) 25 września 2016, 10:32:51